programiranje
Programiranje i robotika

Ljetna škola programiranja i robotike

AK46 u suradnji s partnerima (grad Đurđevac, Avalon d. o. o. i RASCO d. o. o.) vrši upis u "Ljetnu školu programiranja i robotike" u Đurđevcu.

robotika